Analýza tělesného složení InBody 230

07.01.2021

V poradně měřím tělesné složení pomocí medicínsky certifikovaného přístroje InBody 230 s rozšířenou verzí softwaru, která odpovídá měření na modelu InBody vyšší třídy. S tímto analyzátorem tělesného složení jsem měla možnost pracovat v rámci studia na Lékařské fakultě a mám k němu tedy důvěru. Cena těchto přístrojů začíná na částce zhruba 100 000 Kč a není to tedy jen vylepšená osobní váha (!) Tento přístroj využívá k měření technologie DSM-BIA, tedy měří tělo v pěti kompartmentech (trup, levá a pravá horní končetina, levá a pravá dolní končetina) pomocí bioelektrické impedance = měření na základě odlišné vodivosti různých tělesných tkání (svalová a tuková tkáň, kostní tkáň, pojivové tkáně).

Je několik hlavních výstupů z tohoto měření, které mi velmi pomáhají při hodnocení složení těla mých klientů.

               ANALÝZA TĚLESNÉHO SLOŽENÍ - ZÁKLADNÍ

Při základní analýze tělesného složení nás obvykle nejvíce zajímá, jaké množství z celkové tělesné hmotnosti představuje svalová/ tuková tkáň a jaký je jejich vzájemný poměr. To je první vodítko k tomu, jak to aktuálně v těle vypadá, jakým směrem se budeme při poradenství ubírat a jak dlouho bude cesta k optimálnímu (pro daného člověka dosažitelnému!) tělesnému složení trvat. Je zde také možné zjistit, jak vyvážená je vaše postava z hlediska rozložení svalové tkáně (využívám hlavně ke kontrole správnosti nastavení a provedení pohybového režimu). Na základě základního měření je také možné vyhodnotit hydrataci organismu anebo případné otoky - pro jejich lokalizaci ale již potřebuji udělat rozšířené měření. Výrobci všech bioimpedančních přístrojů (včetně InBody) tvrdí, že tyto přístroje také určí hodnotu vašeho bazálního metabolismu (= kolik energie vaše tělo denně potřebuje na zajištění základních životních funkcí). Zde moje (a nejen moje) vsuvka z praxe - není tomu tak vždy. Jsou lidé, kteří mají vlivem např. dlouhodobých nevhodných diet, chronických onemocnění nebo metabolických poruch metabolismus narušen a proto jejich výsledky analýzy neodpovídají reálnému stavu v organismu. Dobrá zpráva je, že jsem schopna na základě anamnézy a vyhodnocení vašich stávajících jídelníčků (pomocí nutričního softwaru NutriPro) toto posoudit a dále s tím pracovat.

Rozsah výsledků základní analýzy tělesného složení: 1 strana A4

               ANALÝZA TĚLESNÉHO SLOŽENÍ - ROZŠÍŘENÁ

Rozšířená analýza tělesného složení je již celkem komplexním a konkrétním vhledem do vašeho těla. Kromě výše zmíněných výstupů ze základní analýzy je pro mě cenná ze čtyř hlavních důvodů:

  • Měření viscerálního (vnitrobřišního) tuku v cm2 - toto je parametr, který je pro hodnocení celkového zdravotního stavu nesmírně důležitý a naprostá většina lékařů stále nemá v ordinacích vybavení k jeho měření. To, že máte například "pouze" nadváhu ještě neznamená, že hodnota vnitrobřišního tuku je v normě nebo lehce nad normou. Na ukládání vnitrobřišního tuku má vliv (mimo životní styl) i genetika a proto je dobré tento ukazatel znát a kontrolovat. Tato hodnota je také velmi důležitá pro hodnocení nutričního stavu při podvýživě a/nebo poruchách příjmu potravy.
  • Retence vody - měření množství vody v těle a jejího rozložení. Celková tělesná voda se skládá z vody vnitrobuněčné (vázána převážně ve svalech) a mimobuněčné (vázána v podkoží a tukové tkáni). Na základě naměřených hodnot a z nich vyplývajících indexů retence vody je možné diagnostikovat a hlavně také lokalizovat otoky. Častými příčinami otoků jsou: onemocnění jater, ledvin, špatná výživa, podvýživa (poruchy příjmu potravy), zánětlivá onemocnění. Takže opět - velmi dobré vědět.
  • Mineralizace kostí - měření množství minerálních látek v kg uložených v kostech. Tato hodnota je cenná pro včasnou diagnostiku rozvíjející se osteoporózy ať už vlivem věku, hormonálních změn, poruch příjmu potravy nebo deficitů mikroživin. Měření kostní hmoty pomocí InBody 230 vychází ve srovnávacích studiích velmi podobně jako měření DEXA - samozřejmě je zde nutno brát v potaz to, že InBody neměří hlavu a kosti lebky, ty pouze dopočítává. Nicméně i tak je výsledná hodnota až překvapivě přesná.
  • Měření buněčné hmoty - množství buněčné hmoty je jedním ze standardů pro vyhodnocení stavu výživy, respektive je to ukazatel, který napoví, že vaše výživa není dlouhodobě dostatečná co se týče kvality = dostatku esenciálních makro i mikroživin. Snížené množství buněčné hmoty je typické u lidí, kteří často drží diety a nebo trpí poruchou příjmu potravy.

Rozsah výsledků rozšířené analýzy tělesného složení: 6 stran A4

(!) Kontraindikací pro všechna měření je 1. trimestr těhotenství (spíše pro jistotu, studie ukazují měření jako bezpečné), kovový implantát v těle (záleží na umístění a velikosti) a jednoznačně je zakázáno měřit v případě, že máte kardiostimulátor.