Nutriční ON-LINE poradenství v době koronavirové

04.01.2021

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ ON-LINE

Situace kolem koronaviru se více či méně dotkla a stále dotýká životů nás všech. Negativně, ale já si myslím, že někdy také pozitivně. Tak či tak, je to výzva k tomu, dělat mnohé věci novým způsobem - ať už dobrovolně a nebo prostě proto, že jinak to nejde. Všechno se rychle mění a my musíme reagovat. Byli jsme mnozí vytrženi ze zaběhaných kolejí a to je něco, co se dá proměnit i v přínos pro náš další život. Jsme nuceni se zamýšlet nad tím, jak žít svůj život ve změněných podmínkách! Vybavila se mi jedna z tezí evoluční biologie a ta zní:

"Hnací silou vývoje může být adaptace na změny životních podmínek. Druhy, které se změnám nedokážou přizpůsobit, vyhynou."

Koronavirus nás v podstatě vede k práci na sobě samých, ať už v podobě přehodnocení některých názorů, způsobu využití volného času, životních priorit...Mnozí z nás jsme si také mohli uvědomit, co vše jsme vlastně schopni zvládnout a ustát. A že toho možná zvládneme ještě mnohem víc. Pro mě osobně koronavirus přinesl více výzev a jedna se týká mojí práce. Pokud chci přežít, musím začít pracovat on-line a není to vlastně žádná tragédie. Naopak to skýtá mnoho možností v tom, že bych mohla rozšířit pole působnosti a nabídnout své služby i lidem, kteří bydlí třeba na druhém konci republiky a nebo lidem, kteří v blízkosti svého bydliště nemají nutričního terapeuta s odborným vzděláním. A to mi přijde hezké. Myslím, že kvalitní nutriční poradenství je v ČR pořád ještě málo dostupné a to se teď může změnit. Věřím, že se k tomuto způsobu práce bude přidávat stále více kolegů.

Milí klienti, přeju nám všem, ať je naše schopnost adaptace čím dál větší a ať nejen přežijeme, ale ať ten život za něco stojí a to i v dobách nelehkých. Pokud máte zájem dozvědět se více o on-line konzultacích a o tom, jak pracuji, napište mi na info@nutriverse.cz.

TĚŠÍM SE NA VÁS!

                   Veronika