O poradně

01.11.2019

Výživou se zabývám s přestávkami od šestnácti let. Tento obor jsem vystudovala na vysoké škole, ale jak už to bývá, právě po dokončení školy a s nástupem do praxe jsem si musela po čase přiznat, jak málo toho o výživě ve skutečnosti vím(e) a jak je tento obor (zdánlivě) komplikovaný, opředený mnoha mýty, zatížený potravinářskou a farmaceutickou lobby a tudíž (nejen) pro laika často nepřehledný. V jednu chvíli své výživářské "kariéry" jsem se prožila do sokratovské fáze "vím, že nic nevím", což vedlo k určité formě vyhoření, naštěstí pouze dočasného.

Jsem vděčná za znalosti a zkušenosti ze školy, praxí, stáží i bývalého pracoviště (obezitologická ambulance), ovšem velká část mojí nynější práce je ovlivněna hlavně mými životními zkušenostmi, mimo jiné s vlastní dlouholetou nemocí. Nemoc může být i velkým učitelem a podnětem pro další směřování v životě, alespoň u mě tomu tak bylo. Doslova mě donutila podívat se na můj život i práci z nadhledu a mnohé přehodnotit. Nemoc mě dovedla i k odvaze otevřít si vlastní praxi a dělat svou práci konečně tak, jak mi přijde smysluplné. Což je především tak, že dám sobě i klientům dostatek času a prostoru, podívat se na to, s čím přicházejí do poradny v širším kontextu, pravdivě a realisticky. Neslibuji rychlá řešení ani zázračné výsledky (zároveň je ale nemohu ani vyloučit - výjimky existují). Zajímá mě každý jednotlivý příběh, který s vámi přichází. Můžete a nemusíte být zcela motivováni ke změně. Pracujeme vždy s tím, co je a děláme drobné kroky správným směrem. To je asi ta nejpřínosnější strategie, se kterou jsem se setkala. Pracuji s klienty hodně individuálně. Nemám přesný harmonogram terapie ani jídelní režim vhodný pro každého. Doplňky stravy neprodávám - pouze doporučuji tam, kde to je vhodné (nutné). Pohybu se nevyhneme, pokud chceme zůstat zdraví. Pohyb je život. Nemusí to ale být fitness centrum a nebo také může, je-li to ten typ pohybu, který vás baví a naplňuje vás štěstím. Jsem takovou průvodkyní na cestě k lepšímu zdraví a mým záměrem je to, aby ta cesta byla skutečně vaše. Pokud totiž změna bude vycházet z vás samotných a bude vám dělat radost, má velkou šanci stát se změnou pozitivní a trvalou. A to vám všem moc přeji. Zdravých a spokojených lidí není nikdy dost. Když se mi s většinou klientů daří udělat alespoň pár malých, zato dlouhodobých a trvalých vylepšení v jejich jídelníčku a celkovém životním stylu, dává mi má práce velký smysl! A za to vám děkuji.

VERONIKA

       "Nejvýznamnějším a nejsilnějším vztahem, jaký kdy budete mít, je váš vztah k sobě samým a svému tělu."

                                                                                                                                       Dr. Steve Maraboli