O poradně

01.11.2019

Výživou se zabývám s přestávkami od šestnácti let. Tento obor jsem vystudovala na vysoké škole. Jsem vděčná za znalosti a zkušenosti ze školy, praxí, stáží i bývalého pracoviště (obezitologická ambulance), ovšem velká část mojí nynější práce je ovlivněna hlavně mými životními zkušenostmi s vlastní dlouholetou nemocí. Zjistila jsem na vlastní kůži jaké to je, když je pacientovi věnováno málo času a pozornosti a když je konfrontován s tím, že si často jako laik musí sám hledat možnosti léčby (!). Není mým cílem zde kritizovat systém zdravotní péče v ČR, který je v porovnání s mnoha vyspělými zeměmi na velmi dobré úrovni (!). Vážím si i naprosté většiny lékařů, protože šli studovat s tím, že chtějí opravdu pomáhat a při tom minimu času, který na pacienta mají, je to někdy až nadlidský výkon. Chci zde poukázat na to, čím mohu přispět já a proč jsem se rozhodla pro soukromou praxi. Chci pracovat a být tu pro své klienty/pacienty doopravdy - s dostatkem času a zaujetí pro každý jednotlivý příběh, který s vámi přichází. Zhodnotit výživové zvyklosti, provést analýzu tělesného složení, sestavit výživový plán, navrhnout vhodná režimová opatření...ano, i to je má práce. Jsem ale přesvědčená o tom, že lidé přicházející do poradny potřebují dvě hlavní věci - kvalitní informace a někoho, kdo jim zároveň bude naslouchat a doprovázet celým procesem proměny.

A jedno motto na závěr - vystihuje podstatu toho, proč chci svou práci dělat trochu jinak a také se dle mého názoru hodí pro všechny "chronické dietáře", "lidi s trvalým odporem k fyzické aktivitě" a další.

"Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky."

                                                                                                                          Albert Einstein

Přijďte to zkusit jinak, těším se na vás! Veronika