VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

Ing. Veronika Janušková

NUTRIČNÍ TERAPEUTKA/ POTRAVINÁŘSKÝ TECHNOLOG

Vzdělání:

  • Masarykova univerzita v Brně, fakulta Lékařská: obor Nutriční terapeut (Bc.)
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta Technologická: obor Chemie a technologie výroby potravin (Ing.)


  • rozsáhlé kontinuální samostudium ☺
  • účast na kongresech a konferencích se zaměřením na výživu dospělých a dětí, obezitologii a poruchy příjmu potravy
  • vedení nutriční poradny při obezitologické ambulanci, vlastní praxe
  • stáž na OB Klinice Praha se zaměřením na terapii obezity a výživu po zákrocích bariatrické chirurgie
  • edukační činnost v rámci projektů "Dny zdraví s VZP"

Osobní:

  • studium funkční medicíny, zájem o psychosomatickou a energetickou medicínu, alternativní psychologické směry
  • láska k sborovému zpěvu a přírodě
  • turistka, snowboardistka, maminka